prysznicowe.pl

Regulamin

Sprzedaż prowadzona jest przez firmę: PURUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Południowa 60a, 63-400 Ostrów Wielkopolski Nr NIP 622-285-22-38, R-n 5271485880 KRS: 0001074166  BDO: 000617624

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę PURUS POLSKA Sp. z o.o. zwanym dalej Sprzedającym.

2. Dokonanie zakupu produktu przez Kupującego w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i go zaakceptował.

3. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedającym przed dokonaniem zakupu.

Warunki ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego www.prysznicowe.pl.

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia zamówienia do wysłania towaru do Kupującego) wynosi: max 2 dni robocze.

Płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów..

6. Kupujący może korzystać z następujących form płatności: przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego wskazany na stronie bądź płatność przy odbiorze.

Dostawa

1. Wyboru formy dostawy Kupujący dokonuje podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki są zgodne z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Termin nadania wysyłki jest terminem przewidywanym, nie jest on wiążący.

5. Kupujący powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki przy dostawcy.

Reklamacje

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z p. zmianami) Klient ma prawo złożyć reklamację w związku z niezgodnością produktu z jego opisem (niezgodnością z umową). Może to zrobić w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@prysznicowe.pl lub wysyłając pisemne oświadczenie na adres: : PURUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Południowa 60a, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2. Gwarancja którą są objęte niektóre towary w sklepie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

(a) na podstawie uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;

(b) korzystając z uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością produktu z umową.

4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, sprzedający:

a) wymieni towar na nowy lub;

b) dokona zwrotu pieniędzy na konto wskazane przez kupującego w toku składania reklamacji.

5. W sytuacji reklamowania towaru, prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru opisu jego wady. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

6.Wysyłka naprawionego/wymienionego towaru ( na podstawie reklamacji) następuje na koszt Sklepu.

 

Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu, będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 3. Zwroty produktów dokonuje się na adres: : PURUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Południowa 60a, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o 20% wartości zwracanych towarów.

Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl